(1)
Cortés Valenciano, M. De Sekia a Ejea: La Evolución Lingüística De Un Topónimo Controvertido. Palaeohispanica 2019, 85-108.