Chronica epigraphica iberica IX (2007-2009)

  • Javier Velaza Universidad de Barcelona

Citas

1. Plomo de Monteró (D.13.1) (figs. 1-2).
J. Ferrer, I. Garcés, J. R. González, J. Principal y J. I. Rodríguez, “Els materials arqueològics i epigràfics de Monteró (Camarasa, la Noguera, Lleida): troballes anteriors a les excavacions de l’any 2002”, QuadCast 27, 2009, 109-154.
2. Plomo de Monteró (figs. 3, 4 y 5).
J. Ferrer, I. Garcés, J. R. González, J. Principal y J. I. Rodríguez, ibidem, 109-154.
3. Cerámica (fig. 6).
J. Ferrer, I. Garcés, J. R. González, J. Principal y J. I. Rodríguez, ibidem, 109-154.
4. Inscripciones pintadas sobre kalathos ibérico (fig. 7).
X. Ballester, “Dos inéditos términos ibéricos en decoradísimo kalathos”, ELEA 9, 2009, 475-478.
5. Inscripción sobre kalathos (fig. 8).
I. Panosa, De Kese a Tarraco: la població de la Tarragona romano-republicana, amb especial referencia a l’epigrafia, Tarragona, 183-184; A. Marques de Fária, “Crónica de onomástica paleo-hispânica”, RPA 12.2, 2009, 157-175, esp. 157.
6. Nueva lectura de estampillas (B.7.32, B.8.20, B.1.365) (figs. 9, 10 y 11).
J. Ferrer, “Ibèric ‘tagiar’: terrissaires que signen les seves produccions: biurko, ibeitiger, biurbedi i companyia”, SEBarc 6, 2008, 81-93.
7. Ostrakon (fig. 12).
J. Rodríguez Ramos, “Comentaris epigràfics a les inscripcions d’Olèrdola”, en: N. Molist (ed.), La intervenció al sector 01 del conjunt históric d’Olèrdola. De la Prehistòria a l’etapa romana (Campanyes 1995-2006), Barcelona 2009, 581-583, n. 1A.
8. Fragmento de cerámica (fig. 13).
J. Rodríguez Ramos, ibidem, 583-584, n. 1B.
9. Ostrakon (?) (fig. 14).
J. Rodríguez Ramos, ibidem, 584-585, n. 1C.
10. Nueva lectura de algunas inscripciones ibéricas sobre fusayola.
J. Ferrer, “Ibèric kaśtaun: un element característic del lèxic sobre torteres”, Cypsela 17, 2008, 253-271.
11. Inscripción falsa sobre piedra (fig. 15).
J. Ferrer, I. Garcés, J. R. González, J. Principal y J. I. Rodríguez, “Els materials arqueològics i epigràfics de Monteró (Camarasa, la Noguera, Lleida): troballes anteriors a les excavacions de l’any 2002”, QuadCast 27, 2009, 109-154.
12. Inscripción falsa sobre mármol C.18.8 (fig. 16).
I. Simón, “C.18.8. Una inscripción ibérica suspecta”, Arse 43, 2009, 51-61.
Publicado
2019-06-06
Cómo citar
Velaza, J. (2019). Chronica epigraphica iberica IX (2007-2009). Palaeohispanica. Revista Sobre Lenguas Y Culturas De La Hispania Antigua, (11), 319-331. https://doi.org/10.36707/palaeohispanica.v0i11.89
Sección
Chronica Epigraphica