Chronica Epigraphica Iberica XII (2014)

  • Javier Velaza Frías Universitat de Barcelona

Citas

Edición y comentario de los plomos ibéricos del sur de Francia y del Empordà.

J. Untermann, Iberische Bleiinschriften in Südfrankreich und im Empordà, Berlín 2014.

Signario dual rupestre de Latour de Carol (Fig. 15).

J. Ferrer i Jané, “Deux nouveaux alphabets ibères rupestres de Cerdagne”, Sources – Les cahiers de l’Âne Rouge 2, 2014, 11-20.

Signario no dual rupestre de Latour de Carol (fig. 16).

J. Ferrer i Jané, “Deux nouveaux alphabets ibères rupestres de Cerdagne”, Sources – Les cahiers de l’Âne Rouge 2, 2014, 11-20.

Nueva lectura del signario rupestre de Ger (fig. 17).

J. Ferrer i Jané, “Deux nouveaux alphabets ibères rupestres de Cerdagne”, Sources – Les cahiers de l’Âne Rouge 2, 2014, 11-20.

Esgrafiado sobre cerámica de Isona (fig. 18).

J. Ferrer i Jané, “L’epigrafia ibèrica d'Aeso (Isona)”,en: I. Garcès y T. Reyes, Aeso, d’oppidum ibèric a municipium romà. Isona, Pallars Jussà, 96, 101, esp. 96-97, Barcelona 2014.

Nueva lectura de las inscripciones del Cogul (Lleida).

I. Panosa, I. Rodà y J. Untermann, “Les inscripcions ibèriques i llatines del Cogul (les Garrigues, Lleida)”, Revista d’Arqueologia de Ponent 24, 2014, 27-40.

Esgrafiado de la Vila dels Antigons (Tarragona) (fig. 23).

I. Panosa, “Inscripció ibèrica en un bol de ceràmica de parets fines”, en R. Járrega y M. Prevosti (eds.), Ager Tarraconensis 4. Els Antigons, una vil•la senyorial del Camp de Tarragona, Tarragona 2014, 219-221.

Plomo de La Palma (L’Aldea, Tarragona) (fig. 24).

J. Ferrer, “El plom ibèric del campament romà de la Palma - Nova Classis (l’Aldea)”, SEBarc 12, 2014, 17-28.

Tésera de La Moleta dels Frares, Forcall, Castelló) (fig. 25).

F. Arasa, “Noves inscripions ibèriques i romanes de Lesera (La Moleta dels Frares, Forcall-Castelló)”, Saguntum 46 (2014), pp. 219-223.

Esgrafiadosobre cerámica de La Alcudia de Elche (fig. 26).

I. Simón y C. Jordán, “Ildi: un grafito de La Alcudia de Elche (Alicante)”, APL 30, 2014, 263-273.

Publicado
2019-06-10
Cómo citar
Velaza Frías, J. (2019). Chronica Epigraphica Iberica XII (2014). Palaeohispanica. Revista Sobre Lenguas Y Culturas De La Hispania Antigua, (15), 249-271. https://doi.org/10.36707/palaeohispanica.v0i15.48
Sección
Chronica Epigraphica

Artículos más leídos del mismo autor/a

1 2 3 > >>