Los esgrafiados sobre cerámica de Ca n’Oliver (Cerdanyola del Vallès)

  • Joan Francès Museu de Cerdanyola
  • Javier Velaza Frías Universitat de Barcelona
  • Noemí Moncunill i Martí Universitat de Barcelona
Palabras clave: Ca n’Oliver, Epigrafía, Lengua Ibérica, Antroponimia Griega, Antroponimia Ibérica

Resumen

Este trabajo constituye una presentación unitaria de los esgrafiados sobre cerámica, tanto griegos como ibéricos, hallados en el yacimiento de Ca n’Oliver (Cerdanyola del Vallès).

Biografía del autor/a

Joan Francès, Museu de Cerdanyola

 

 

 

Javier Velaza Frías, Universitat de Barcelona

 

 

 

Noemí Moncunill i Martí, Universitat de Barcelona

 

 

 

Citas

Almagro, M.; Serra-Ràfols, J.; Colominas, J. (1945), Carta Arqueológica de España: Provincia de Barcelona, Madrid.
Álvarez. R. – Conde, M. J. (1990), “Aportació de l’estudi de les ceràmiques ibèriques decorades”, 8è Col•loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, 191-196. Puigcerdà, 1990.
Asensio, D.; Francès, J.; Ferrer, C.; Guàrdia, M.; Sala, O. (2000), “La ceràmica àtica del Turó de Ca n’Olivé (Cerdanyola del Vallès, Barcelona): comerç i distribució de vaixella fina importada a la Catalunya central (segles V i IV aC.)”, IIIa Reunió sobre economia en el món ibèric: Ibers, agricultors, artesans i comerciants, a Saguntum, P.L.A.V., extra 31, pág.369-380.
Asensio, D.; Francès, J.; Ferrer, C.; Guàrdia, M.; Sala, O. (2001), “Formes d’ocupació del territori al sud de la Laietània” en Territori polític i territori rural durant l’edat 12 del ferro a la Mediterrània Occidental: Actes de la taula rodona celebrada a Ullastret, pág. 227-252.
Asensio, D.; Francès, J.; Ferrer, C.; Guàrdia, M.; Sala, O. (2002), “Resultats de la Campanya 1998-99 i estat de la qüestió sobre el nucli ibèric laietà del Turó de Ca n’Olivé”, Pyrenae 31-32. Universitat de Barcelona, Barcelona, pág.163-199.
Balil, A. (1952), “El poblado layetano del “Turó de Can Oliver” en Sardañola (Barcelona)”, Archivo Español de Arqueología, núm.XXV, pág. 374-379.
Barberà, J., Pascual L, R., Caballé, M.; Rovira, J. (1960-61), “El poblado prerromano “Turó de Can Olivé”, de Cerdanyola (Barcelona)”, Ampurias, XXII-XXIII, pág. 183-221.
Barberà, J., Pascual L, R., Caballé, M.; Rovira, J. (1962), “El poblado prerromano del “Turó de Can Olivé” de Cerdanyola (Barcelona). Segunda y última etapa de lasexcavaciones”. Ampurias XXIV, pág.147-159.
Barrial, O y Francès, J. (1985), “Les escultures ibèriques zoomorfes del Turó de Ca n’Olivé (Cerdanyola del Vallès, Vallès Occidental)”. Empúries 47, pág. 254-263.
Barrial, O y Francès, J (1991), “Noves excavacions al poblat ibèric del Turó de Ca n’Olivé (Cerdanyola del Vallès, Vallès Occidental)”. Arraona, 9, pág. 9-34.
Bosch Gimpera, P. (1919), Prehistoria catalana, Barcelona.
Faria, A. (1990-91), “Antropónimos em inscrições hispãnicas meridionais”, Portugalia 11-12, 73-88.
Ferrer, J. (2005), “Novetats sobre el sistema dual de diferenciació gràfica de les oclusives sordes i sonores”, Palaeohispanica 5: Actas del IX Coloquio internacional sobre lenguas y culturas paleohispánicas (2005), 957-982.
Ferrer, J. (e.p.), “Ibèric tagiar: terrissaires que signen les seves produccions: biuŕko, ibeitigeŕ, biuŕbedi i companyia”, Sylloge Epigraphica Barcinonensis.
Francès, J. (2000), “Características y evolución de los hábitats de la primera edad del hierro en la Depresión Prelitoral Catalana”, L'hàbitat protothistòric a Catalunya, Rosselló i Llenguadoc Occidental. Actualitat de l'arqueologia de l'Edat de Ferro. Actes del XXII Col•loqui Internacional per a l'Estudi de l'edat del ferro. Sèrie Monogràfica 19, Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona, 33-42.
Francès, J.; Sala O.; Guàrdia, M.; Hernàndez, J.; Asensio, D. (2005), “Aproximació a l’evolució urbanística del poblat laietà del turó de Ca N’Oliver (segles VI-I aC)” en Món ibèric als Països Catalans: homenatge a Josep Barberà i Farràs : XIII Col•loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, pág 497-512.
Granados, O.; Sanmartí, J. (1988): “Les sitges ibèriques de Bellaterra (Cerdanyola, Vallès Oriental)”, Revista Fonaments 5. Barcelona, 115-161
Maluquer, J (1965): “Una vasija excepcional del poblado ibérico de Mas Boscà” Pyrenae 1. Universitat de Barcelona, 129-138.
Panosa, I. (1993), “Nuevas inscripciones ibéricas de Catalunya”, Complutum 4 (1993), 175-222.
Pérez Orozco, S. (1991): “Estudi d'un grafit ibèric trobat al Turó de Ca n'Olivé (Cerdanyola del Vallès, Vallès Occidental)”, Limes 1, 134-136.
Salvat, E. (2004), “La tècnica de l’estampillat a l’epigrafia ibèrica i celtibèrica”, Sylloge Epigraphica Barcinonensis V, 149-171.
Sanmartí, J. (1986), La Laietània ibèrica. Estudi d’arqueologia i d’història (Universitat de Barcelona), tesi doctoral.
Serra-Ràfols J. de C. (1930), El poblament prehistòric de Catalunya, Barcelona.
Silgo, L. (1994), Léxico ibérico, Valencia 1994.
Solin, H. (2003), Die griechischen Personennamen in Rom, Berlín – Nueva York 2003.
Velaza, J. (1991), Léxico de las inscripciones ibéricas (1976-1989), Barcelona.
Velaza, J. (2002), “Ibérico -te”, Palaeohispanica 2, 271-275.
Velaza, J. (2006), Lengua vs. Cutura material: el (viejo) problema de la lengua indígena en Cataluña, en “Actes de la III Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafell (Calafell 25-27 de novembre de 2004)” (2006), 273-281.
Publicado
2019-12-02
Cómo citar
Francès, J., Velaza Frías, J., & Moncunill i Martí, N. (2019). Los esgrafiados sobre cerámica de Ca n’Oliver (Cerdanyola del Vallès). Palaeohispanica. Revista Sobre Lenguas Y Culturas De La Hispania Antigua, (8), 217-242. https://doi.org/10.36707/palaeohispanica.v0i8.266
Sección
Novedades Epigráficas

Artículos más leídos del mismo autor/a

1 2 3 > >>